Блог

Homematic IP премина отново успешно теста на Stiftung Warentest, Германия
Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018

Блог

Блог

2017-03-21T05:12:00-04:00 Блог Блог Блог

Homematic IP премина отново успешно теста на Stiftung Warentest, Германия

Homematic IP премина отново успешно теста на Stiftung Warentest, Германия

В теста Stiftung Warentest, Германия е разгледал внимателно голям брой детектори за дим и пжар при теста проведен съвсем скоро. В теста Homematic IP детектора за дим бе безпорен победител и стана първи в категорията "Smart Home Smoke Detector". Обявяванет В теста Stiftung Warentest, Германия е разгледал внимателно голям брой детектори за дим и пжар при теста проведен съвсем скоро. В теста Homematic IP детектора за дим бе безпорен победител и стана първи в категорията "Smart Home Smoke Detector". Обявяванет 2018-02-16T11:16:00-05:00 Homematic IP премина отново успешно теста на Stiftung Warentest, Германия

Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018

Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018

6-то Изложение за Югоизточна Европа София, Интер Експо Център Smart Cities - най-новият етап в еволюцията на градовете. Изложението е мястото за представяне на интерактивни и достъпни информационни системи за транспорт, сгради, образование, здравни услуги 6-то Изложение за Югоизточна Европа София, Интер Експо Център Smart Cities - най-новият етап в еволюцията на градовете. Изложението е мястото за представяне на интерактивни и достъпни информационни системи за транспорт, сгради, образование, здравни услуги 2018-03-04T11:25:00-05:00 Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018
Сравнение на продукти